۱۴۰۰/۹/۱۰

ارزیابی مردم از عملکرد مجلس

بر اساس نظرسنجی کیو در آبان ۱۴۰۰،  حدود ۴۲ درصد از پاسخگویان با طرح جوانی جمعیت موافق‌اند و آن را قابل قبول می‌دانند. اما میزان موافقت با طرح صیانت از فضای مجازی، کمتر از ۲۰ درصد است.  در هر دو مورد، بیش از ۴۰درصد از پاسخگویان از ماهیت طرح اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. همچنین نتایج نظرسنجی ملی کیو نشان می‌دهد که به طور میانگین مردم در بازه ۱ تا ۵، به عملکرد مجلس نمره ۲.۶ داده‌اند که نمره‌ای پایین‌تر از متوسط محسوب می‌شود. 

 

 

 

 

انتهای پیام /