۱۴۰۰/۸/۲۹

نظرسنجی ملی عملکرد ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم

 

با گذشت ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عملکرد این دولت در معرض ارزیابی از سوی کارشناسان و نخبگان حوزه‌های مختلف قرار گرفته است. اما ادراک عمومی چه تصویری از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دارد؟ مرکز افکارسنجی کیو، پس از پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، نخستین نظرسنجی پساانتخابات را با هدف شناخت انتظارات و نگرش مردم نسبت به دولت منتخب در دستور کار قرار داد و اکنون با گذشت ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت، عملکرد آن را در معرض نقد و ارزیابی مردم قرار داده است. این نظرسنجی در هفته آخر آبان‌ماه ۱۴۰۰ اجرا شده و تلاش دارد با رعایت منطق و روش‌شناسی استاندارد نظرسنجی‌های علمی، تصویری دقیق و صادقانه از افکار عمومی را پیش روی مخاطبان خود قرار دهد.

 

 

نگرش مردم به دولت سیزدهم

 


یافته‌های نظرسنجی کیو نشان می‌دهد، حدود ۴۴درصد از مردم از عملکرد دولت در ۱۰۰ روز گذشته رضایت دارند. با این حال این نسبت در گروه‌های مختلف، تفاوت دارد. رضایت زنان بیش از مردان و رضایت ساکنان روستا به میزان کمی از رضایت شهرنشینان بیشتر است. همچنین حدود ۷۰ درصد از پاسخگویان به نظرسنجی بیان کرده‌اند که به دولت اعتماد دارند.

 

 

 

 

 

مردم چقدر امید دارند دولت سیزدهم اوضاع کشور را سر و سامان دهد؟ یافته‌های نظرسنجی کیو نشان می‌دهد، بیش از ۶۳ مردم درصد از مردم، امید دارند که دولت اوضاع کشور را سر و سامان دهد. این در حالی است که حدود ۵۲درصد از مردم، مهم‌ترین عامل پدیدآمدن مشکلات فعلی کشور را سوءمدیریت‌های داخلی در طول سال‌های گذشته و ۱۳.۳ درصد نیز فشار تحریم‌ها را مهم‌ترین عامل بوجود آمدن مشکلات فعلی کشور می‌دانند.  ۲۵.۵درصد نیز معتقداند هر دو عامل به یک اندازه در پدید آمدن مشکلات کشور موثر بوده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد اقتصادی دولت

 


نظر مردم نسبت به اوضاع اقتصادی و عملکرد دولت در این ۱۰۰ روز از جمله موضوعاتی است که شناخت آن اهمیت فراوانی خواهد داشت. نتایج نظرسنجی کیو نشان داد که به طور میانگین مردم در بازه ۱ تا به ۵، به عملکرد اقتصادی دولت نمره ۲.۴ داده‌اند که نمره‌ای پایین‌از نمره متوسط محسوب می‌شود. همچنین حدود ۷۸درصد از مردم از عملکرد دولت در کنترل قیمت‌ها رضایت نداشته‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

سیاست خارجی

 

یافته‌های نظرسنجی کیو پس از انتخابات ریاست جمهوری نشان داد ۵۶ درصد از مردم، معتقداند اولویت اصلی کشور در سیاست خارجی باید تلاش برای رفع تحریم‌ها و توسعه تجارت خارجی باشد. در مقابل ۴۴درصد نیز بی‌اعتنایی به تحریم‌ها و تکیه بر تولید داخلی را ترجیح می‌دهند. تکرار این پرسش ۱۰۰ روز پس از روی کار آمدن دولت جدید نشان می‌دهد حدوداً نیمی از پاسخگویان همچنان تلاش برای رفع تحرینمم و توسعه تجارت خارجی را اولویت اصلی دولت می‌دانند و در مقابل نیمی دیگر، بی اعتنایی به تحریم‌ها و تکیه بر تولید داخلی را ترجیح می‌دهند. همچنین حدودا نیمی از پاسخگویان به نظرسنجی کیو، معتقد‌اند دولت باید تلاش کند برجام را احیا کند. حدود ۱۳درصد معتقدند باید از آن خارج شود و حدود ۶ درصد نیز بیان کرده‌اند که دولت باید نسبت به برجام بی تفاوت باشد.

 

 

 

 

 

کابینه دولت سیزدهم

 

سرانجام نتایج پیمایش ملی کیو نشان داد بیش از نیمی از مخاطبان از ترکیب کابینه دولت سیزدهم رضایت دارند و نمره مردم به کابینه دولت نیز برابر با ۳.۱ است که در بازه ۱ تا ۵ نمره متوسط محسوب می‌شود. همچنین اکثریت مطلق مخاطبان، از سفرهای استانی رئیس جمهور و اعضای دولت و نیز بازدیدهای میدانی آنها، رضایت دارند.

 

 

 

 

 

انتهای پیام /