۱۴۰۰/۸/۲۵

تشدید اضطراب و افسردگی جهانی در دوران کرونا

امین مجیدی فرد - دکترای جامعه‌شناسی

 

اختلالات اضطراب و افسردگی از مهترین علل تهدید سلامت روان در جوامع به حساب می‌آید. با شدت یافتن پاندمی کرونا در کشورها، سلامت روانی افراد نیز تحت‌تأثیر این وضعیت قرار گرفته و گزارش اختلالات روانی افزایش یافته است. مقاله اخیری که در هفته‌نامه پزشکی Lancet منتشر شده، با مقایسه تعداد افراد درگیر با اختلالات اضطرابی و افسردگی حاد در دوران پیش از کرونا و پس از آن، نشان داده شده که شرایط همه‌گیری تأثیری اساسی در تعداد افراد درگیر با این اختلالات داشته است.

 

 

وضعیت ایران در میان سایر کشورها، چندان مناسب نیست. میزان افزایش مراجعان مربوط به اختلالات اضطرابی نسبت به پیش از دوران کرونا، ۳۹.۲ درصد و تعداد مراجعان در گیر با اختلال افسردگی حاد ۴۷ درصد افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد که درصد افزایش افسردگی حاد در کشور به شکل معناداری نسبت به دیگر کشورها بیشتر است.

 


 

نمودار توزیع سنی و جنسیتی افراد در کل جهان، نشان می‌دهد که کرونا بر سلامت روانی زنان تأثیر بیشتری داشته است. میزان افزایش تعداد افراد درگیر با اضطراب و افسردگی حاد نسبت به دوران پیش از کرونا در زنان بیشتر از مردان بوده است. همچنین، گروه‌های سنی ۲۰-۲۴ سال و ۳۰-۳۴ سال در زنان و مردان بیشترین تعداد افراد درگیر با این اختلالات را به خود اختصاص داده‌اند. در این نمودار میزان پایه تعداد افراد مبتلا به اختلال افسردگی حاد و اضطراب نشان داده شده که این عدد مربوط به دوران پیش از کرونا می‌باشد. همچنین میزان افزوده شده به عدد پایه نیز در هر دو اختلال افسردگی حاد و اضطراب در این نمودار نشان داده شده است.

 

انتهای پیام/