۱۴۰۰/۳/۱۸

نتایج پنجمین نظرسنجی ملی انتخابات ریاست جمهوری

محمدرضا محمدی –  واحد افکارسنجی کیو، با انتشار نتایج پنجمین نظرسنجی ملی انتخابات ریاست‌جمهوری که در تاریخ ۱۶و ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ و پس از اولین مناظره تلویزیونی برگزار شده است، تلاش دارد تصویری از میزان احتمالی مشارکت و گرایش مردم به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش‌ روی مخاطبان قرار دهد. یافته‌های این نظرسنجی بر مبنای پرسش از ۱۰۰۰ فرد بالای ۱۸ سال ایرانی است. توزیع افراد با نسبتی متناسب با حجم جمعیت بین استان‌های کشور و نیز مناطق شهری و روستایی بوده و طبق استدلال آماری، نتایج آن قابلیت تعمیم به کل جمعیت بالای ۱۸ سال کشور را دارا می‌باشد. شیوه گرد‌آوری داده‌ها بر اساس پیمایش تلفنی است. در ادامه مهمترین یافته‌های این پیمایش ارائه خواهد شد.

 

یافته‌های پنجمین پیمایش ملی کیو پس از اولین مناظره تلویزیونی نشان داد تعداد افرادی که قصد مشارکت دارند نسبت به قبل از مناظره تغییر معناداری نداشته است. مرکز افکارسنجی کیو بر مبنای برآورد ضریب محافظه کاری، میزان مشارکت را در مقطع زمانی فعلی حدود ۴۳ درصد پیش‌بینی می‌کند.

 

همچنین نتایج این پیمایش نشان می‌دهد، پس از برگزاری اولین مناظره تلویزیونی، همچنان ابراهیم رئیسی پیشتاز است. در حالی که سایر نامزدها رقمی کمتر از ۴ درصد را بخود اختصاص داده‌اند، حدود ۴۵درصد از کسانی که قصد شرکت در انتخابات دارند هنوز تصمیم نگرفته‌اند به چه کسی رای دهند. این رقم برای مجموع کسانی که شرکت می‌کنند و کسانی که مردداند ۵۲ درصد است.

 

مقایسه یافته‌های پنجمین پیمایش ملی کیو با موج قبلی آن یعنی پیش از مناظره، نشان می‌دهد آرای سید ابراهیم رئیسی به میزانی کمی کاهش یافته و در مقابل آرای مردد افزایش یافته است.

 

انتهای پیام/