۱۴۰۰/۳/۱۶

نتایج چهارمین نظرسنجی ملی انتخابات ریاست جمهوری

محمدرضا محمدی –  واحد افکارسنجی کیو، با انتشار نتایج چهارمین نظرسنجی ملی انتخابات ریاست‌جمهوری که در تاریخ ۱۲ و ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شده است، تلاش دارد تصویری از میزان احتمالی مشارکت و گرایش مردم به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش‌ روی مخاطبان قرار دهد. همزمان با اعلام رسمی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تو سط شورای نگهبان و آغاز تبلیغات نامزدها، واحد افکارسنجی کیو، اقدام به بررسی پایگاه رای نامزدها در این مقطع زمانی کرده است. یافته‌های این نظرسنجی بر مبنای پرسش از ۱۰۲۵ فرد بالای ۱۸ سال ایرانی است. توزیع افراد با نسبتی متناسب با حجم جمعیت بین استان‌های کشور و نیز مناطق شهری و روستایی بوده و طبق استدلال آماری، نتایج آن قابلیت تعمیم به کل جمعیت بالای ۱۸ سال کشور را دارا می‌باشد. شیوه گرد‌آوری داده‌ها بر اساس پیمایش تلفنی است. در ادامه مهمترین یافته‌های این پیمایش ارائه خواهد شد.

 

یافته‌های پیمایش ملی کیو نشان می‌دهد که حدود ۵۳ درصد از افراد بالای ۱۸ سال، تصمیم به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری دارند که نسبت به موج‌های قبلی پیمایش مقداری رشد داشته است. بر اساس برآورد ضریب محافظه کاری در نظرسنجی‌های تلفنی، مرکز افکارسنجی کیو پیش‌بینی می‌کند میزان مشارکت در مقطع زمانی فعالی حدود ۴۳ درصد (با حاشیه خطای ۴درصد) می‌باشد.

 

تصویر فوق بیانگر تصمیم‌گیری درباره مشارکت در انتخابات در گروه‌های مختلف است.

 

همچنین بر اساس یافته‌های پیمایش ملی کیو، در بین کسانی که اعلام کرده‌اند قطعاً در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند و نیز کسانی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند، سید ابراهیم رئیسی با ۴۲.۷ درصد آراء، پیشتاز است. در حالی که سایر نامزدها هر یک کمتر از ۴ درصد آرا را به خود اختصاص می‌دهند، حدود ۴۳.۵ درصد از افراد این دو گروه، هنوز نمی‌دانند یا تصمیم نگرفته‌اند که به چه کسی رای دهند. در بین کسانی که اعلام کرده‌اند در انتخابات شرکت می‌کنند، یعنی ۵۳ درصد از گاسخگویان، ابراهیم رئیسی با ۴۸.۴ درصد آرا در صودر قرار گرفته است و سایر نامزدها کمتر از ۳ درصد آرا را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین ۳۹.۸درصد از کسانی که اعلام کرده‌اند در انتخابات شرکت می‌کنند، هنوز گزینه نهایی خود را انتخاب نکرده‌اند.

 

یافته‌های پیمایش ملی کیو نشان می‌دهد در بین کسانی که در صورت مشارکت در انتخابات به ابراهیم رئیسی رای خواهند داد، مردان سهم بیشتری از زنان را به خود اختصاص می‌دهند. به طوری که ۴۷.۶ درصد مردان در مقابل ۳۸ درصد از زنان اعلام کر‌ده‌اند در صورت مشارکت به ابراهیم رئیسی رای خواهند داد. همچنین پایگاه رای سید ابراهیم رئیسی در مناطق روستایی بیش از شهری، در بین افراد زیر ۴۰ سال بیشتر از افراد بالای ۴۰ سال و در افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند بیش از افرادی است که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. 

 

همچنین توزیع آرای سرگردان در جامعه نیز نشان می‌دهد که در آستانه اولین مناظره تلویزیونی، حدود نیمی از زنان در صورت مشارکت نمی‌دانند به چه کسی رای دهند. در حالی که این رقم برای مردان حدود ۳۵ درصد است. تصویر فوق توزیع آرای سرگردان در بین گروه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

اتنهای پیام /