باکس ثابت- ۶۱ درصد مردم ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند.
بیشتر